RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Usługi poligraficzne i informatyczne. Z administratorem można się skontaktować listownie: ul. Policka 50a/6, 71-706 Szczecin lub mailowo: biuro@kopie.com.pl.

2. Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować mailowo iod@kopie.com.pl lub telefonicznie 605 910 130.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji umów.